Affalds- og miljøbestemmelser

Vejledning til bortskaffelse af batterier

Vi gør opmærksom på, at du ifølge batteriloven er forpligtet til at indlevere gamle og brugte batterier. De må ikke kommes i det normale husaffald. Du kan indlevere batterierne efter brug i butikkernes indsamlingsbeholdere eller på andre indleveringssteder. Du kan også sende dem gratis tilbage til os til følgende adresse:

bitiba GmbH

Vor der Hecke 4

34355 Staufenberg

Tyskland

Husk at frankere forsendelsen!

Batterier, der indeholder skadestoffer, er forsynet med tegnet og et af disse kemiske symboler
- Cd (=batteriet indeholder cadmium),
- Hg (=batteriet indeholder kviksølv) eller
- Pb (=batteriet indeholder bly).

Vejledning til bortskaffelse af elektrisk og el-apparater

Elektriske og elektroniske apprater må ikke smides ud med det normale husaffald. De skal afleveres på den pågældende kommunes indsamlings- og indleveringssteder.

Vejledning til emballageordning

Vi forpligter os til at afhente emballage og har ansat et selvstændigt affaldsfirma til dette..