Generelle vilkår og forretningsbetingelser for privatkunder

1. Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, der er foretaget af forbrugere i henhold til §13 i den tyske civillovbog (BGB) via onlineshoppen bitiba.dk, Sonnenstraße 15, 80331 München, Tyskland (herefter: bitiba). 

2. Bestillingsforløb, købsaftale, aftaletekst, mængdebegrænsning og videresalg

1. Bestillingsforløb

bitiba tilbyder sine kunder et bredt udvalg af artikler til kæledyr. Ved at klikke på produktet eller artikelbeskrivelsen, føres kunden videre til produktdetaljerne. For at vælge et produkt, skal kunden angive det ønskede antal og klikke på indkøbskurv-ikonet.

Ved at klikke på "indkøbskurv", foroven i højre hjørne, får kunden en en oversigt over alle de udvalgte produkter i den virtuelle indkøbskurv og kan efter behov, lave ændringer i bestillingen

Ønsker kunden at afslutte sin bestilling, kan kunden klikke på knappen "Til bestilling/kasse". Allerede registrerede kunder indtaster her deres brugernavn og password. Ikke-registrerede kunder kan oprette en ny kundekonto eller også fortsætte betalingsforløbet uden oprettelse af kundekonto. I dette tilfælde skal kunden på de følgende sider opgive adresse- og regningsinformationer.

Ved at klikke på knappen "Fortsæt" kommer kunden frem til det sidste bestillingspunkt "Oversigt". Her vises en sammenstilling af kundens bestilling med den samlede pris (inklusiv moms) samt oplysninger om leveringsservice- og udgifter.

Kunden afslutter bestillingen ved at klikke på knappen "Køb". Dermed bliver et bindende tilbud tilsendt.

bitiba opkræver ikke gebyrer for brug af fjernkommunikationssystemer, men kunden kan blive pålagt de sædvanlige omkostninger, der er forbundet med brugen af disse tjenester over for tredjeparter (f.eks. mobiloperatør, internetudbyder etc.).

2. Købsaftale

a. Varerne, der udbydes i online-shoppen, sælges udelukkende til ikke-kommercielle personer, dvs. kun til forbrugere, der indgår den juridiske transaktion til formål, der hverken kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige professionelle aktivitet. De tilbud, der fremgår af vores hjemmeside www. bitiba.dk er derfor ikke rettet mod virksomheder. Virksomheder er fysiske eller juridiske personer eller interessentskab med retsevne, der ved indgåelse af en retshandel handler i udøvelsen af deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

b. Fremstillingen af produkterne i online-shoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men er kun et uforpligtende online-katalog over varesortimentet. Ved at klikke på knappen "Køb" indgår kunden i en bindende bestilling. Købsaftalen er endnu ikke bindende, når bestillingen er afsendt. Kunden modtager en bekræftelse per e-mail på, at bestillingen er modtaget. Denne bekræftelse betyder ikke, at bitiba godkender bestillingen, kun at bestillingen er modtaget. Købsaftalen bliver bindende i det øjeblik bitiba godkender kundes bestilling, dvs. når bitiba sender varen til kunden, og med endnu en e-mail bekræfter, at varen er på vej.

c. 2.2.b. finder ingen anvendelse i det tilfælde, at kunden vælger at betale på forhånd, da der allerede indgås en kontrakt, når bitiba sender betalingsoplysningerne. Disse betalingsoplysninger vil blive sendt til kunden inden for 24 timer efter afgivelse af ordren. Ordrebekræftelsen udgør ikke betalingsoplysninger. Ved forudbetaling forfalder fakturabeløbet ved modtagelse af betalingsinformationen og skal betales senest 7 dage efter modtagelsen ved bankoverførsel til en af de under 8.1.d anførte konti. Modtagelse af fakturabeløbet på vores konto er afgørende for overholdelse af betalingsfristen. Hvis der ikke er registreret nogen betaling på en af de konti, der er angivet under 8.1.d. efter 7 dage, vil kundens ordre automatisk blive annulleret.

d. Kontraktens sprog er dansk

3. Kontrakttekst

Kontraktteksten vil blive gemt af os, indtil ordren er blevet behandlet i sin helhed, hvorefter den vil blive arkiveret til opbevaring i overensstemmelse med skatte- og handelslovgivningen. Når bitiba har modtaget ordren, vil køberen modtage en separat bekræftelsesmail fra bitiba, der indeholder det væsentlige indhold af kontrakten, herunder de generelle vilkår og betingelser, der er gyldige på tidspunktet for kontrakten. Hvis du mister dine dokumenter i forbindelse med dine ordrer, bedes du kontakte os. Vi vil med glæde sende dig en kopi af dine ordredata.

4. Mængdebegrænsning, maksimal ordreværdi, kommercielt videresalg

Salg af vare kan kun ske i husholdningsstore mængder, og kun til myndige personer. Den maksimale bestillingsværdi er 19000 kr.bitiba forbeholder sig ret til at anlægge sag i tilfælde af bedrageri. Videresalg af varer i kommercielt øjemed er ikke tilladt. bitiba forbeholder sig ret til at afvise køb, der ser ud til at være afgivet med henblik på videresalg af varerne i kommercielt øjemed.

3. Priser og leveringsgebyrer

I alle priser er den lovmæssige moms indeholdt. De gældende priser er de aktuelle priser på bestillingstidspunktet, og er uden leveringsgebyrer. Du kan læse mere om bitibas leveringsbetingelser her.

4. Levering

Levering sker kun inden for Danmark.

Er en vare på lager, vil din levering ske inden for 2-5 hverdage (vær opmærksom på, at levering til visse småøer kan tage lidt længere). Fristen for levering begynder dagen efter kontrakten er indgået, undtagen ved forudbetaling: Her begynder fristen dagen efter betalingsoplysningerne er udsendt. Hvis den sidste dag i fristen falder på en lørdag, søndag eller en helligdag, forlænges fristen automatisk til den næste hverdag. 

Du kan læse mere om bitibas leveringsbetingelser her: Leverings- og portopriser.

Skulle en bestilt vare ikke være tilgængelig og en købsaftale derfor ikke være indgået, forholder vi os ret til at tilbyde at sende dig de øvrige varer fra bestillingen. Du er ikke forpligtet til at tage imod dette tilbud.

I tilfælde af, at bitiba ikke kan levere det bestilte produkt, fordi bitiba selv og uden skyld ikke har modtaget varen fra deres leverandører, forbeholder bitiba sig retten til at træde tilbage fra købsaftalen. I dette tilfælde bliver kunden informeret og tilbudt et tilsvarende produkt. Er et tilsvarende produkt ikke tilgængeligt, eller ønsker kunden ikke at modtage et sådant, refunderer bitiba straks alle omkostninger kunden har haft ved denne bestilling.

Skulle en leveret vare vise tegn på åbenlyse transportskader, bedes du kontakte vores kundeservice. bitiba har så mulighed for, at reklamere skaden til chauffør eller transportfirmaets forsikring. Hvis kunden ikke informerer bitiba om transportskader, har det ingen betydning for kundes lovbestemte Garantirettigheder.

For at kunne levere din bestilling, er bitiba nødt til at give leveringsfirmaerne nogle kundeoplysninger som f.eks. mailadresse - og hvis oplyst - telefonnummer. Dette er en nødvendig del af kontraktforholdet med bitiba. Det er derfor ikke muligt at fravælge dette. Du kan også læse mere information om dette tema under vores Databeskyttelse. Mere information kan du også finde i vores Hvis du mister dine bestillingsdokumenter, kan du henvende dig til vores kundeservice.

5. Ejendomsforbehold

Indtil kunden har foretaget fuld og gyldig betaling, forbliver varerne bitibas ejendom. Før ejerskifte kan varen ikke være genstand for pantsættelse, kaution, forarbejdning eller omarbejdelse uden bitibas skriftelige tilladelse.

6. Fortrydelsesret

Forbrugere har en lovbestemt fortrydelsesret, når de indgår en fjernsalgsaftale. bitiba giver følgende oplysninger i overensstemmelse med den lovbestemte model. En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.

For yderligere informationer om fortrydelsesretten, kan kunden henvende sig til bitibas kundeservice.

Oplysning om fortrydelsesret

Du kan inden for 14 dage efter varens modtagelse, uden angivelse af nogen grund, fortryde dit køb. Fortrydelsesfristen er på fjorten dage fra den dato, hvor du eller en tredjepart navngivet af dig, hvilket ikke er transportøren, har modtaget alle varer, dvs. taget dem fysisk i besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten, skal du underrette os (bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, Tyskland, tlf: 0045-78-15-02-18, service@bitiba.dk). Du kan også gøre brug af vedhæftede annulleringsformular, men det er ikke obligatorisk. Annulleringsformular.

For at overholde fortrydelsesfristen, er det tilstrækkeligt at sende os en besked om, at du gør brug af din fortrydelsesret, hvis dette gøres indenfor fortrydelsesfristen.

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal vi tilbagebetale alle betalinger vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af evt. meromkostninger, der skyldes at du har valgt en anden form for leverance end den, der tilbydes af os som den billigste leverance) straks og senest inden fjorten dage fra den dato, hvor din meddelelse om annullering er modtaget af os. Til denne tilbagebetaling, bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre der er lavet en aftale med dig om en anden betalingsvej. I hvert fald vil du ikke blive opkrævet gebyr for tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har sendt os en kvittering på, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Varen skal straks og senest fjorten dage fra den dato, hvor du meddeler os om annullering af kontrakten med bitiba sendes tilbage til:

bitiba GmbH
Vertriebszentrum
Marktal 3
D-99880 Hoerselgau
Tyskland

Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden de fjorten dage er udløbet.

Vi dækker udgifterne i forbindelse med tilbageleveringen af varerne.

Hvis varen returneres i forringet tilstand, skal du i givet fald betale en erstatning for vores værditab. For forringelse af en vare samt for brugsfordele skal du kun yde værdierstatning i det omfang, brugen eller forringelsen kan føres tilbage til en omgang med varen, der går ud over simpel afprøvning af egenskaber og funktioner. Ved " afprøvning af egenskaber og funktioner" forstås testning og afprøvning af en vare, sådan som det er muligt og normalt at gøre i en fysisk butik.

Slut på oplysning om fortrydelsesret

Udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for levering af varer,

 • der ikke er færdig fremstillet på forhånd og, hvis færdiggørelse bestemmes af kundens individuelle valg eller beslutning, eller som er skræddersyet til kundens behov, hen til levering af varer som hurtigt fordærves eller, hvis udløbsdato hurtig overskrides,
 • som af hygiejniske grunde ikke er egnet til tilbagelevering, hvis forseglingen er fjernet efter levering af varen,
 • som pga. deres beskaffenhed blev uadskilleligt blandet med andre varer efter leveringen.

Annulleringsformular

Mønster til annulleringsformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende

den tilbage.)

 • Til bitiba GmbH, Kundenservice, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, Tyskland, tlf: 0045-78-15-02-18, service@bitiba.dk
 • Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt om køb af
 • de følgende varer (*)/ levering af de følgende tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Navn køber(e)
 • Adresse køber(e)
 • Underskrift køber(e) (kun ved henvendelser på papir)
 • Dato

(*) Det ikke-relevante overstreges.

7. Reklamation og ansvar

De ved lov bestemte garantirettigheder er gældende.

Fodring med et dyrlægediætfoder bør kun ske i samråd med din dyrlæge. Når du fodrer med dyrlægediætfoder, bør du tage dit dyr til regelmæssige kontroltjek (hver 6. måned) hos din dyrlæge. Hvis dit dyrs sundhedstilstand forværres, skal du straks kontakte din dyrlæge. 

Medicin bør kun anvendes som anbefalet og under regelmæssig overvågning af familiens dyrlæge. Familiedyrlægen bør konsulteres regelmæssigt under brugen til kontrol og straks, hvis kæledyrets helbred forværres. bitiba påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af ukorrekt eller medicinsk udeklareret brug af medicin.

8. Betaling, morarenter og andre erstatningskrav

1. Betaling

I princippet tilbyder vi dig et valg af følgende betalingsmuligheder:

a. Betaling med kreditkort, b. Betaling med ApplePay, c.Betaling med PayPal, 

Vi forbeholder os ret til i individuelle tilfælde eller afhængigt af den leveringsmetode, som kunden har valgt, ikke at tilbyde visse betalingsmetoder eller kun at acceptere visse betalingsmetoder og henvise til andre betalingsmetoder for hver ordre. Betaling via forsendelse af kontanter eller checks er ikke mulig og bitiba fralægger sig ethvert ansvar for tab i den forbindelse.

a. Betaling via kreditkort

Ved betaling med kreditkort følger opkrævningen inden for en uge efter varens afsendelse (vi accepterer MasterCard og VISA/Dankort).

b. Betaling via Apple Pay

Apple Pay er tilgængelig som betalingsmetode til iOS-enheder i vores app- og mobilwebshop. Du kan vælge denne betalingsmetode, når du checker ud. Denne betalingsmetode er tilgængelig via Safari, og du kan betale med et tilknyttet betalingskort. Du betaler direkte via din Apple-konto. Når du har afgivet din ordre, vil du blive henvist til Apple for at godkende betalingen af ordreværdien. Så snart vi er blevet informeret om din autorisation, begynder forsendelsen - afhængigt af den leveringstid, der er angivet for varerne.

Alt efter hvilken betalingsmetode, du har angivet hos Apple Pay, vil det faktiske fakturabeløb minus eventuelle rabatter, værdibeviser osv. blive debiteret umiddelbart efter afsendelse.

c. Betaling via Klarna

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi dig betalingsmetoden Klarna PayLater. Betalingen sker til Klarna.

Med Klarna Betal Senere kan kunderne købe deres varer nu og betale inden for 30 dage fra afsendelsen af varerne eller, i tilfælde af andre tjenester, leveringen af tjenesten. Klarna sender fakturaen til kunderne via e-mail.

Betalingsmetoden Klarna Betal Senere er ikke tilgængelig for alle tilbud og kræver blandt andet et vellykket kredittjek af Klarna Bank AB (publ).

For mere information, se venligst Klarnas brugerbetingelser. Generel information om Klarna kan findes her. Dine personoplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og som beskrevet i Klarnas privatlivspolitik 

d. Betaling med PayPal

Du betaler direkte via din PayPal-konto. Når du har afsendt din ordre, bliver du omdirigeret til PayPal og godkender ordreværdien der. Så snart vores PayPal-konto er blevet informeret om din godkendelse, vil forsendelsen finde sted - afhængigt af den leveringstid, der er angivet for varen. Din PayPal-konto vil blive debiteret med det faktiske fakturabeløb efter fradrag af eventuelle rabatter, gavekort osv. umiddelbart efter godkendelsen.

5. Standardrenter og anden misligholdelse

Hvis kunden misligholder betaling, vil købsprisen blive påført lovpligtige misligholdelsessatser mens misligholdelsen foregår. bitiba forbeholder sig retten ved culpøs handlen at påføre højere misligholdelsesrente. 

6. Regninger

bitiba har ret til at fakturere kunden elektronisk. Elektroniske fakturaer sendes til kunden via e-mail i PDF-format. Den fakturerede moms giver ikke ret til fradrag for indgående moms.

9. Databeskyttelse

bitiba tager beskyttelsen af sine kunders data meget alvorligt.  Læs mere herom i vores  databeskyttelseserklæring.

10. Webshop-operatør

bitiba GmbH
Herzog-Wilhelm-Straße 12 80331 München
Repræsenteret ved:
Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller

Selskabets sæde: München Tyskland
Amtsgericht München, HRB 177246
USt-IdNr. DE 249 236 792

11. Online konfliktløsning for forbruger

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online konfliktløsning (OS) mellem virksomheder og forbrugere. Du kan finde den her: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Nogle forhandlere er ifølge loven forpligtet til at deltage, men dette er ikke tilfældet for bitiba. Vi er ikke forpligtede eller villige til at deltage i en tvistbilæggelse via Center for Klageløsning.

14. bitiba stempelkort

Kunden får automatisk ret til gratis at benytte sig af bitiba stempelkort når man registrerer sig som kunde, og man har lagt sin første bestilling her.

Den elektroniske postadresse (e-mail), der er angivet, bruges af bitiba til at informere kunden om status på deres stempelkort og den tilhørende kuponkode. Kunden har ret til når som helst at gøre indsigelse mod brugen af ​​den elektroniske postadresse (e-mailadresse) uden at pådrage sig omkostninger.

12. Afsluttende bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil gyldigheden eller håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser ikke påvirkes heraf. Tysk ret finder anvendelse, idet FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) er udelukket. Kunden kan dog fortsat påberåbe sig den beskyttelse, som tilkommer ham/hende i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor hun/han har sin bopæl.

13. Printversion af vores Generelle Vilkår

Du kan udskrive vores generelle vilkår og forretningsbetingelser ved at klikke på ikonet i øverste højre hjørne. Hvis du ønsker det, kan du også klikke på PDF-ikonet for at gemme en kopi af dem på din enhed.

Sidst opdateret d. 22. august 2023