Vilkår for brug af produktanmeldelser:

Vi er glade for, at du fortæller os om dine erfaringer med vores produkter. Alle anmeldelser, både positive og negative, bliver kontrolleret og godkendt af produktspecialister. Forudsætningen for godkendelse er overholdelse af følgende brugsbetingelser:

Tips til at skrive en meningsfuld anmeldelse:

 1. Beskriv venligst fordelene og, hvis det er relevant, ulemperne ved produktet ud fra din personlige erfaring
 2. Særlige tips til daglig brug af produktet er ekstra nyttige
 3. Sammenligninger med lignende produkter kan være med til at gøre din anmeldelse mere sigende
 4. Hvis du angiver dit kæledyrs race og alder kan det gøre produktanmeldelsen nemmere for andre at forstå dine personlige oplevelser

Hvad hører IKKE hjemme i en god anmeldelse?

 1. Spørgsmål om produktet eller om hjemmesiden. I de tilfælde bedes du kontakte os via vores hotline eller gennem vores kontaktformular
 2. Bandeord eller hadefulde bemærkninger i enhver form
 3. Telefonnumre eller adresser, e-mailadresser eller webadresser
 4. Generelle kommentarer om tilgængelighed, forsendelse eller andre bitiba-tjenester - her kan du ligeledes bruge vores hotline eller vores kontaktformular
 5. Diskutere andres vurderinger
 6. Kommentarer til brugbarheden af hele produktkategorier eller generelle råd om artskorrekt ernæring og dyrehold

Bemærk også, at vi ikke kan acceptere anmeldelser, hvor stjernebedømmelsen og teksten ser ud til at være selvmodsigende, og vi forbeholder os retten til at afvise en produktanmeldelse af andre årsager. bitiba forbeholder sig også retten til at ændre, forkorte eller slette ethvert indhold på denne hjemmeside, som bitiba efter eget skøn anser for at være uforenelig med disse brugsbetingelser. bitiba garanterer ikke, at du efterfølgende kan redigere eller slette indhold, du har indsendt. Du erklærer, at du, og ikke bitiba, er ansvarlig for indholdet af dine opslag.

Hvis du følger vores tips, vil din anmeldelse være en vigtig beskrivelse, der kan hjælpe andre kunder i deres købsbeslutninger.

Hvordan skabes og håndteres anmeldelser i vores shop?

For at gøre det nemmere for vores kunder at træffe en købsbeslutning, vil vi gerne give dem mulighed for at få glæde af så mange brugeranmeldelser som muligt. Det betyder, at det ikke kun er registrerede kunder der kan bedømme produkter, men også gæster. På den måde giver vi alle mulighed for at sige deres mening om et produkt, uanset om de har købt produktet hos os eller ej.

Anmeldelserne er sorteret kronologisk, så du altid ser de seneste anmeldelser. Efterfølgende redigering af anmeldelsen er af tekniske årsager ikke mulig. Hvis du vil fjerne din kommentar, skal du blot kontakte vores kundeservice: du kan ringe til vores hotline eller benytte vores kontaktformular.

Vi offentliggør både positive og negative anmeldelser. Vi forbeholder os dog retten til ikke at offentliggøre anmeldelser eller til at slette dem på noget tidspunkt uden at angive grunde. Dette gælder især åbenlyst ukorrekte eller irrelevante bidrag (f.eks. spam eller falske bedømmelser) og/eller krænkelser af tredjeparters rettigheder (f.eks. ophavsret og/eller personlige rettigheder).

Anmeldelser af produkter, der beskriver skade eller risiko for skade på dyr, vil ikke blive offentliggjort. Hvis en sådan situation opstod, bedes du kontakte kundeservice direkte via kontaktformularen. Direkte kontakt og en grundig analyse af omstændighederne er nødvendige for nøjagtigt at overvåge specifikke sager.

Når du udgiver indhold på vores side accepterer du følgende:

 • Du er eneforfatter og -rettighedshaver af indholdet
 • Din produktanmeldelse overgår til at være bitibas ejendom - du giver bitiba en gratis, tidsmæssigt og rumligt ubegrænset ret til yderligere at bruge og offentliggøre din anmeldelse i online og offline medier
 • Du accepterer, at de data, du opgiver, vil blive opbevaret med henblik på offentliggørelse og for eventuelle spørgsmål om evalueringen. Du kan finde mere information om behandlingen af dine personoplysninger i vores databeskyttelseserklæring

Du garanterer endvidere, at du ikke vil offentliggøre indhold,

 • som du ved er falsk, unøjagtig eller vildledende
 • der krænker enhver tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller privatlivsret
 • der overtræder gældende lov, regulering eller regel (herunder, men ikke begrænset til, eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, konkurrenceforvridning, lige muligheder og vildledende reklamer)
 • som er, eller ender med at være, ærekrænkende, injurierende, inflammatorisk, diskriminerende baseret på religion eller race, truende eller chikanerende overfor enkeltpersoner, partnerskaber eller virksomheder
 • der indeholder en computervirus, orm eller andet potentielt skadeligt computerprogram eller -fil

Du accepterer at forsvare og holde bitiba (og dets tilknyttede selskaber) skadesløse overfor alle krav, fordringer, skader og følgeskader af enhver art, uanset om det er kendt eller ukendt, herunder rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af din manglende overholdelse af ovenstående vilkår, eller overtrædelse af gældende lov eller tredjeparts rettigheder.

bitiba kan til enhver tid ændre disse vilkår for brug. Vi vil i så fald hurtigst muligt offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.

Status: maj 2022